Home ZDRAVLJE Kako pomoći malom detetu da razvije govor?

Kako pomoći malom detetu da razvije govor?

Ukoliko postoje smetnje u govoru,ukoliko dete ni kao beba nije prošlo kroz fazu „gugutanja“,a ima ima već dve ipo- tri godine, bilo bi dobro da se posavetujete sa lekarom-logopedom.

Ukoliko postoje smetnje u govoru,ukoliko dete ni kao beba nije prošlo kroz fazu „gugutanja“,a ima ima već dve ipo- tri godine, bilo bi dobro da se posavetujete sa lekarom-logopedom.

Svako dete je individua za sebe. Neko dete progovori sa 15.meseci, a neko sa dve godine. Veoma je bitno da pratite vaše dete. Ukoliko postoje smetnje u govoru, ukoliko dete ni kao beba nije prošlo kroz fazu „gugutanja“, a ima ima već dve ipo- tri godine, bilo bi dobro da se posavetujete sa lekarom-logopedom. Ako dete izgovara neke slogove, raguje glasom na situacije, igra se, znači da mu je potrebna vežba.

Svako dete uči kroz igru, pa tako i razvija govor. Svaki gest treba da bude propraćen izgovorom. Nije svako dete u isto vreme spremno da realizuje govor onda kada bi to roditelj hteo, polako. Pustite neku lepu muziku, napravite pozitivnu atmosferu i igra može da počne!

Nemojte pretrpavati dete informacijama,jer nije u mogućnosti sve da obradi. Bogatite njegov rečnik tako što ćete imenovati radnje, predmete, lagano govoriti detetu šta radite u datom momentu, pitati dete šta želi, čitati mu priče, pevati lagane brojalice, vežbati motoriku sa detetom, jer je to od bitnog značaja za razvoj govora. Pružite mu podršku jer dete u ovom periodu nije sigurno u sebe. Ako se obeshrabri jer nešto ne može, proces će trajati duže nego što bi trebalo. Artikulacija se vežba.

Prvi glasovi koje dete usvaja su vokali A,E,I,O,U,zatim suglasnici B,P,T,K,G i nazalni suglasnici M,N. Prvo se pojavljuju glasovi lakši za izgovor, a kasnije oni koji zahtevaju složenije pokrete govornih organa i složenije akustičke karakteristike.