Home ZDRAVLJE 7 faktora koje mogu izazvati stres u ranom uzrastu

7 faktora koje mogu izazvati stres u ranom uzrastu

Roditelj kao i drugi odrasli koji ga okružuju, a bitni su za dete, imaju važnu ulogu u savladavanju životnih veština deteta, pružajući mu podršku i ljubav.

Roditelj kao i drugi odrasli koji ga okružuju, a bitni su za dete, imaju važnu ulogu u savladavanju životnih veština deteta, pružajući mu podršku i ljubav.

Stres je sastavni deo života svakog pojedinca, uključujući i dete. Stres u optimalnoj meri može da bude i motivacija za dete jer ga podstiče da razvija sposobnosti i veštine koje su mu potrebne radi savladavanja novih i nepoznatih životnih situacija. Roditelj kao i drugi odrasli koji ga okružuju, a bitni su za dete, imaju važnu ulogu u savladavanju životnih veština deteta, pružajući mu podršku i ljubav.

Stres u ranom uzrastu mogu izazvati:

  1. Preterana čulna stimulacija ( preterana izloženost delovanju buke,kompjutera,televizora)
  2. Nedovoljno sna
  3. Neadekvatna ishrana
  4. Neuredan režim življenja
  5. Nedovoljno boravka na otvorenom prostoru
  6. Teškoće prilikom boravka u grupi
  7. Nove iznenadne životne situacije

Moguće promene u detetovom ponašanju koje vam mogu ukazati da je dete pod stresom su odbijanje hrane, povraćanje, neadekvatno ponašanje tokom hranjenja, odbijanje da spava, nervoza, ponovno nekontrolisano pražnjenje iako je dete već uspostavilo kontrolu, impulsivnost, bes, dugotrajan plač, sisanje prsta, grickanje noktiju,čupanje kose, agresivno ponašanje,povlačenje u sebe i slično.

Ako odrasla osoba prepozna ovakvo ponašanje kod deteta neophodno je da prihvati mogućnost postojanja stresa,da detetu pruži razumevanje i da ukoliko je umoći odrasle osobe smanji nivo stresa u okolini deteta, da otkrije aktivnosti koje ga umiruju i da se time bavi zajedno sa detetom.